universe Dione mmorpg-stat.eu

Home
Contact
FAQ
Login
 
update
26-09-2021 00:37:16

Next update H-03:42


Module for curiosity. (No support)

 Update expected tomorrow.
 Update expected today
26-09-2021 20:17:28 UTC Paris
Univers     MAJ univers MAJ BDD
 World List26-09-2021 08:44:39
ut_S:0
 fr   23-09-2021     27-09-2021 00:37:16   ut_S:+02
 de   23-09-2021     27-09-2021 00:36:40   ut_S:+02
 en   23-09-2021     27-09-2021 00:22:12   ut_S:+01
 es   23-09-2021     27-09-2021 00:52:46   ut_S:+02
 pl   23-09-2021     27-09-2021 00:09:10   ut_S:+02
 it   23-09-2021     27-09-2021 00:22:04   ut_S:+02
 ru   23-09-2021     27-09-2021 00:31:48   ut_S:+03
 ar   23-09-2021     27-09-2021 00:51:56   ut_S:-03
 mx   23-09-2021     27-09-2021 00:16:19   ut_S:-05
 tr   23-09-2021     27-09-2021 00:33:05   ut_S:+03
 fi   24-09-2021     27-09-2021 00:05:32   ut_S:+03
 tw   23-09-2021     28-09-2021 00:49:08   ut_S:+08
 gr   23-09-2021     27-09-2021 00:05:38   ut_S:+03
 br   23-09-2021     27-09-2021 00:55:59   ut_S:-04
 nl   23-09-2021     27-09-2021 00:37:12   ut_S:+02
 hr   23-09-2021     27-09-2021 00:15:10   ut_S:+02
 sk   23-09-2021     27-09-2021 00:39:22   ut_S:+02
 cz   23-09-2021     27-09-2021 00:59:37   ut_S:+02
 ro   23-09-2021     27-09-2021 00:19:47   ut_S:+03
 us   23-09-2021     27-09-2021 00:27:35   ut_S:-04
 pt   23-09-2021     27-09-2021 00:12:32   ut_S:+01
 dk   23-09-2021     27-09-2021 00:10:33   ut_S:+02
 no   23-09-2021     27-09-2021 00:40:27   ut_S:+02
 se   23-09-2021     27-09-2021 00:41:56   ut_S:+02
 si   23-09-2021     27-09-2021 00:42:01   ut_S:+02
 hu   23-09-2021     27-09-2021 00:37:06   ut_S:+02
 jp   23-09-2021     28-09-2021 00:48:42   ut_S:+09
 ba   23-09-2021     27-09-2021 00:39:13   ut_S:+02