Κορυφαίοι / Κατώτατοι της ημέρας
1
1 928 649
+1 551 043
+410.8%
2
1 493 300
+1 204 875
+417.7%
4
395 591
+271 715
+219.3%
3
440 052
+226 573
+106.1%
6
315 976
+214 449
+211.2%
9
208 258
+174 780
+522.1%
10
188 772
+143 262
+314.8%
7
246 529
+133 103
+117.4%
12
153 465
+112 381
+273.5%
23
100 842
+86 458
+601.1%
920
138
-48
-25.8%
1 275
23
-8
-25.8%
1 132
55
-8
-12.7%
1 165
47
-4
-7.8%
961
117
-2
-1.7%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ημερήσια νέα παιχτών
Αλλαγή κατάστασης
Κανένας
Νέος παίκτης
Κανένας
Τιμωρημένος
Κανένας
Άρση τιμωρίας
Κανένας
Αλλαγή ψευδώνυμου
Κανένας
Ημερήσια νέα συμμαχιών
Αλλαγή ψευδώνυμου
Κανένας
Μεταφορά παικτών
Νέα συμμαχία
Κανένας
Στρατολόγηση off / on
Κανένας